Zapraszamy dolnośląskie instytucje i organizacje, które chcą wykorzystać swoje zasoby dla dobra lokalnej społeczności.

Ruszył nabór dla instytucji i organizacji z Dolnego Śląska w gminach do 50 tys. mieszkańców, dla których ważna jest twórcza i społeczna aktywizacja młodzieży, a także wsparcie kompetencyjne ich pracowników i lokalnych liderów w obszarze projektowania i realizacji inicjatyw społeczno-kulturalnych. To okazja do współtworzenia prestiżowego Programu o zasięgu ogólnopolskim, poznania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców gminy oraz przekształcenia ich pomysłów w działania przy wsparciu finansowym Narodowego Centrum Kultury. Dołączając do programu można tylko zyskać:

 • Możliwość realizacji cyklu szkoleń Laboratorium Lidera w swojej siedzibie,
  dzięki którym jego uczestnicy wypracują ciekawe i wartościowe inicjatywy społeczno-kulturalne.
 • Możliwość rozpoznania potrzeb i oczekiwań kulturalnych, a także problemów młodych ludzi
  w swojej gminie, dzięki zrealizowanym podczas Laboratorium Lidera diagnozom.
 • Wsparcie kompetencyjne swoich pracowników oraz współpracowników z zakresu
  przeprowadzania diagnoz potrzeb i zasobów lokalnych oraz realizacji inicjatyw społeczno-kulturalnych.
 • Wsparcie finansowe najlepszych inicjatyw realizowanych z młodzieżą w wysokości
  do 10 tys. każda, wyłonionych w drodze konkursu.

Zgłoszenia do 23 lutego 2024 roku

Co będziemy brać pod uwagę
przy wyborze naszych partnerów:

1.

Potencjalna grupa młodzieży do zaktywizowania, czy na terenie gminy funkcjonują zorganizowane grupy młodzieżowe zarówno formalne jak i nieformalne.

2.

Liczba mieszkańców gminy, preferowane będą gminy do 50 tysięcy mieszkańców

3.

Kulturotwórczy potencjał gminy (podmioty, ludzie, miejsca, zasoby przyrodnicze).

Podmioty – fundacje, stowarzyszenia, ośrodki i domy kultury, szkoły, biblioteki, podmioty gospodarcze z sektora kultury, sztuki i edukacji, związki młodzieżowe, etc.

Ludzie – liderzy społeczni, nauczyciele, lokalni twórcy, osoby zrzeszone wokół grup nieformalnych, organizacji pozarządowych,  stowarzyszeń i fundacji, instytucji, etc.

Miejsca – które mogą dać początek ciekawym praktykom edukacyjnym i kulturalnym, zarówno te historyczne jak i rekreacyjne, elementy architektury, zabytki, miejsca spotkań, mała architektura, pustostany, etc.

Zasoby przyrodnicze – które podobnie jak miejsca mogą inspirować do tworzenia wartościowych i mądrych projektów społecznych,  edukacyjnych i kulturalnych: parki, las, rzeki, jeziora, etc.

Wypełnij formularz i zostań naszym partnerem!

Scroll to Top
Skip to content