Co będziemy brać pod uwagę
przy wyborze naszych partnerów:

1.

Potencjalna grupa młodzieży do zaktywizowania, czy na terenie gminy funkcjonują zorganizowane grupy młodzieżowe zarówno formalne jak i nieformalne.

2.

Liczba mieszkańców gminy, preferowane będą gminy do 50 tysięcy mieszkańców.

3.

Kulturotwórczy potencjał gminy, dzięki któremu możliwe będzie zorganizowanie ciekawych i wartościowych projektów, odpowiadających na potrzeby lokalnej społeczności:

Podmioty – fundacje, stowarzyszenia, ośrodki i domy kultury, szkoły, biblioteki, podmioty gospodarcze z sektora kultury, sztuki i edukacji, związki młodzieżowe, etc.

Ludzie – liderzy społeczni, nauczyciele, lokalni twórcy, osoby zrzeszone wokół grup nieformalnych, organizacji pozarządowych,  stowarzyszeń i fundacji, instytucji, etc.

Miejsca – które mogą dać początek ciekawym praktykom edukacyjnym i kulturalnym, zarówno te historyczne jak i rekreacyjne, elementy architektury, zabytki, miejsca spotkań, mała architektura, pustostany, etc.

Zasoby przyrodnicze – które podobnie jak miejsca mogą inspirować do tworzenia wartościowych i mądrych projektów społecznych,  edukacyjnych i kulturalnych: parki, las, rzeki, jeziora, etc.

Napisz do nas i zostań partnerem!

Anna Borowska
anna.borowska@ckagora.pl

 

 

Scroll to Top
Skip to content