Szkolenia z metody Design Thinking

Drugiego i trzeciego dnia szkoleń w ramach Laboratorium Lidera uczestnicy programu spotykają się ze specjalistkami z pracowni „Beyond Lab” Fundacji EMMA.

Na tym etapie lokalni liderzy, pod okiem Ewy Suchożebrskiej i Aleksandry Bolek, mają możliwość zgłębienia wiedzy na temat projektowania rozwiązań społecznych przy wykorzystaniu metody Design Thinking.

Metoda Design Thinking to podejście projektowe, które ma na celu rozwiązywanie problemów i projektowanie innowacyjnych rozwiązań, w tym także inicjatyw kulturalnych. Koncentruje się na badaniu i analizie potrzeb, aspiracji i wyzwań społeczności, aby opracować rozwiązania, które będą autentycznie odpowiadały na ich oczekiwania.

Proces Design Thinking obejmuje kilka kroków. Na początku projektanci prowadzą badania terenowe, aby zebrać informacje i zrozumieć potrzeby społeczności. Następny etap to definiowania problemu lub wyzwania, które ma być rozwiązane przez inicjatywę. Kolejny krok to generowanie pomysłów, kiedy to uczestnicy poszukują różnych rozwiązań, żeby wybrać to najlepsze.

W dalszej części procesu projektowania, twórcy przystępują do prototypowania, czyli tworzenia wstępnych wersji swojego projektu. Prototypy mogą przybierać różne formy, takie jak modele, makiety, scenariusze lub wizualizacje. Ważne jest, aby przetestować prototypy na rzeczywistych odbiorcach i zbierać ich opinie i uwagi. Wreszcie przychodzi czas na ostatnie poprawki i doskonalenie projektu na podstawie otrzymanej informacji zwrotnej.

Dzięki zdobytemu już doświadczeniu, członkinie pracowni „Beyond Lab” mają dla liderów wiele praktycznych wskazówek, które pozwolą najskuteczniej zaprojektować inicjatywę. Opowiadają o tym, w jaki sposób napisać skuteczny wniosek dotacyjny, zaplanować budżet czy stworzyć listę kosztów kwalifikowanych.

Jawor szkolenie z Fundacją EMMA
Scroll to Top
Skip to content