Samopomocownik cz.1

Jak przygotować się do udziału w programie Bardzo Młoda Kultura?

Samopomocownik cz.2

Wszystko na temat ewaluacji

Prezentacja narzędzi diagnostycznych

Jak przeprowadzić diagnozę potrzeb i zasobów kulturalnych w swoim środowisku lokalnym?

Ewaluacja

Podsumowanie pierwszego roku programu Bardzo Młoda Kultura

Raport z diagnoz

Podsumowanie mikrodiagnoz opracowanych w pierwszym roku programu Bardzo Młoda Kultura

Scroll to Top
Skip to content