Partnerzy 2024

Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy

GCKiS jako samorządową instytucja kultury, zostało powołane do prowadzenia działalności kulturalnej i artystycznej w zakresie upowszechniania kultury i sztuki na terenie miasta i Gminy Trzebnica.

W strukturze organizacyjnej GCKiS znajduje się również Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna. Działania Centrum obejmują: organizację koncertów, wystaw, festiwali, spotkań autorskich, DKF, prowadzenie działalności edukacyjnej, bibliotecznej, informacyjnej oraz promocję lokalnych artystów.

Cyklicznie organizowane są takie wydarzenia jak: Święto Sadów, Dożynki, Jarmark Bożonarodzeniowy, Kiermasz Wielkanocny połączony z Paradą Palm, Trzebnicki Festiwal Piosenki Dziecięcej „Biedronka”, Trzebnickie Dni Rodziny, spotkania autorskie, Narodowe Czytanie, występy kabaretów.

W kinie GCKiS prezentowana jest bogata oferta filmowa skierowana do różnych grup odbiorców: seniorów, dzieci i młodzieży. Dla tych ostatnich dedykowane są także sekcje artystyczne – teatralne, fotograficzne, baletowe, wokalne i plastyczne.

gckis.trzebnica.p

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szlarskiej Porębie

Ośrodek w Szklarskiej Porębie realizuje bardzo różnorodne działania skierowane do szerokiego grona odbiorców od najmłodszych po seniorów.

W ciągu roku organizuje szereg ciekawych warsztatów (warsztaty stałe, okazjonalne, panelowe itp.) koncertów, spektakli, festiwali, spotkań autorskich i in., seansów filmowych (Kino za Rogiem), wystaw, wernisaży, konkursów, plenerów, zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Przy Ośrodku działa Uniwersytet III Wieku, Stowarzyszenie Senior 60, Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Filmowy oraz Klub Młodzieżowy. Podejmowane są również działania polegające na aktywizacji mieszkańców poprzez organizacje Konkursu Inicjatyw Lokalnych.

Misją Ośrodka jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, emocjonalnych oraz intelektualnych mieszkańców i turystów, zachęcanie mieszkańców do aktywności, które zapobiegają stagnacji, znudzeniu, i bezczynności, budowanie dobrych, trwałych relacji międzyludzkich, integrowanie zróżnicowanych grup społecznych, wspieranie kreatywności opartej na kulturze.

moksial.pl

Miejska Biblioteka Publiczna w Kamiennej Górze

Największa biblioteka w powiecie kamiennogórskim. To nowoczesne miejsce prężnie działające w środowisku lokalnym. Stale rozwija swoją ofertę i odpowiadana potrzeby mieszkańców miasta.

Od jesieni 2021 roku mieści się w nowej wyremontowanej siedzibie. W ostatnich trzech latach instytucja brała udział m.in. Programie Rozwoju Bibliotek oraz programie BLISKO, zgłaszając się pod hasłem: Nasze tu i teraz w Kamiennej Górze.

Dzięki tym inicjatywom oraz ogólnej otwartości na świat i współpracę z otoczeniem biblioteka stała się chętnie odwiedzanym miejscem przez różne grupy wiekowe. W obecnym roku rozpoczęła realizację dwuletniego projektu Biblioteka dla Wszystkich – Moje Miejsce przeznaczonego dla nastolatków z Polski i Ukrainy.

Pracownicy biblioteki podejmują regularne działania z młodzieżą, które mają częściowo charakter formalny oraz nieformalny. Jako przykłady z ostatnich miesięcy można wymienić m.in. spotkania z młodzieżą dotyczące projektowania przestrzeni w bibliotece w ramach projektu Biblioteka dla Wszystkich, czy warsztaty dla nastolatków z zakresu fotografii, filmowania oraz programowania-robotyki.

biblioteka.kamiennagora.pl

Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku

Centrum jest samorządową instytucją kultury, której podstawowym celem jest prowadzenie działalności kulturalnej oraz promocji Gminy Złoty Stok.

CKiP wspiera amatorski ruch artystyczny opiekując się międzypokoleniową Górniczą Orkiestrą Dętą i zespołem wokalno- instrumentalnym Złoty Potok, organizuje sekcje i koła zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych, przygotowuje ofertę wypoczynku dla dzieci i młodzieży podczas wakacji i ferii, wspiera działalność organizacji senioralnych oraz organizuje w gminie imprezy o charakterze artystycznym, turystycznym, sportowym, rozrywkowym i kulturalnym.

CKiP prowadzi również bibliotekę publiczną z dwoma filiami, Punkt Informacji Turystycznej a także zarządza bogatą infrastrukturą sportową i rekreacyjną na terenie wokół budynku stanowiącego siedzibę Centrum (kort tenisowy, boisko do siatkówki plażowej, bulodrom, plac zabaw, siłownia zewnętrzna i street workout).

ckipzlotystok.weebly.com

Partnerzy 2023

Jaworski Ośrodek Kultury

Jaworski Ośrodek Kultury prowadzi szeroko zakrojoną działalność o charakterze kulturotwórczo – edukacyjnym. Jest kreatorem życia kulturalnego na terenie powiatu. Oprócz imprez teatralnych o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym np. Teatroman – Tydzień Talentów, Biesiady Literackie rozwija się tu prężnie amatorski ruch teatralny.

JOK prowadzi również działalność impresaryjną. Na jaworskich deskach występują najznakomitsi artyści sceny teatralnej, kabaretowej oraz muzycznej: Adriana Biedrzyńska, Anna Seniuk, Hanna Śleszyńska, kabaret Neonówka, kabaret Hrabi, kabaret łowcy .B, kabaret Moralnego Niepokoju, zespół Raz Dwa Trzy, SDM, Martyna Jakubowicz, Michał Bajor a także artyści sceny operowej.

Sala teatralna stanowi również widownię dla odbywających się wszelkiego rodzaju uroczystości i akademii związanych z obchodami rocznic uroczystości miejskich i państwowych.

Europejskie Centrum Młodzieżowe Euroregionu Nysa jest oddziałem JOK.

jok.jawor.pl

Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury
w Stroniu Śląskim

Umiejscowione w dawnym dworcu kolejowym o ciekawej architekturze, stanowi centrum lokalnej społeczności i dobry punkt wypadowy dla turystów. Organizowane w CETiK wydarzenia powinny spodobać się zarówno mieszkańcom miasta, jak i przyjezdnym.

Warto wspomnieć, że regularnie mają tu początek różnego rodzaju rowerowe i piesze rajdy, maratony i wycieczki, zatem zwolennicy aktywności fizycznej znajdą coś dla siebie.

W zakresie działań kulturalnych  CETiK na uwagę zasługują regularnie organizowane warsztaty teatralne, tańca nowoczesnego i orientalnego, a także wernisaże i wydarzenia promujące współpracę i wymianę kulturową z czeskimi sąsiadami. Poza tym zajęcia aktywizujące dla seniorów, warsztaty muzyczne i baletowe dla dzieci, a nawet modna od pewnego czasu Zumba!

Turyści docenią znajdującą się w tym samym miejscu informację turystyczną, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje na przykład o lokalnych szlakach górskich.

cetik.stronie.pl

Centrum Edukacyjno Turystyczno - Sportowe w Krośnicach

Centrum Edukacyjno- Turystyczno-Sportowe w Krośnicach to instytucja kulturalna, która od wielu lat pełni ważną rolę w życiu społecznym miasta i okolic. Zajmuje się organizacją i koordynacją różnorodnych wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i artystycznych dla mieszkańców całej Gminy Krośnice.

CETS organizuje liczne imprezy i spotkania o różnej tematyce. Wśród nich znajdują się koncerty, warsztaty artystyczne, projekcje filmowe, konkursy i wiele innych. Wszystkie te wydarzenia mają na celu propagowanie kultury, sztuki i edukacji wśród mieszkańców. W ramach CETS-u funkcjonują aż trzy Kluby Seniora, których spotkania wypełnione są różnego rodzaju warsztatami, spotkaniami, a nawet wspólnymi wyjazdami. Wspomniane warsztaty w ramach spotkań seniorów okazały się zalążkiem warsztatów dla młodzieży i dorosłych, które funkcjonują do dzisiaj i cieszą się olbrzymim zainteresowaniem.

Centrum organizuje szereg wydarzeń  o charakterze kulturalnym takim jak Gminne Święto Plonów, Święto Sadów, Otwarcie Sezonu Krośnickiej Kolei Wąskotorowej, koncerty z okazji Dnia Kobiet, Dni Dziecka, festyny jak również koncerty znanych zespołów czy kabaretów. W ramach CETS-u funkcjonują również dwie filie bibliotek – w Bukowicach i Krośnicach.

facebook.com/cets.krosnice

Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie

Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie zajmuje się zaspokajaniem potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Gminy Ścinawa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej oraz amatorskiej.

Centrum realizuje również zadania w dziedzinie rozpowszechniania kultury, sztuki, wiedzy, nauki, wychowania, edukacji, sportu, rekreacji i turystyki, których celem jest pobudzanie społeczności gminy do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturowym i współtworzenia jego wartości. Centrum promuje także Miasto i Gminę Ścinawa na terenie kraju i za jego granicami.

W zakres działań CTiK w Ścinawie należą m.in.: – organizowanie imprez okolicznościowych, środowiskowych, rocznicowych, narodowych, jak również konkursów, przeglądów, festiwali, wydarzeń artystycznych promujących Miasto i Gminę Ścinawa. Zespół CTiK tworzą młodzi ludzie, którzy posiadają wiele umiejętności i różnorodną wiedzę, dzięki czemu wydarzenia organizowane są na wysokim poziomie.

ctik.scinawa.pl

Scroll to Top
Skip to content