Partycypacja młodzieży.

Pełna partycypacja młodzieży to jedno z wyzwań, przed którymi stoi dziś większość organizacji pracujących z tą grupą. Partycypacja umożliwia młodym uczestniczenie w demokratycznym procesie podejmowania decyzji. Daje im poczucie, że ich głos ma znaczenie i że mają wpływ na sprawy dotyczące ich własnych życiowych i społecznych wyborów.

 

Praca partycypacyjna rozwija umiejętności młodzieży w zakresie komunikacji, przywództwa, rozwiązywania problemów, negocjacji i pracy zespołowej. Działania partycypacyjne pozwalają młodzieży wyrazić swoje pomysły, wartości i przekonania. Poprzez to doświadczenie rośnie ich poczucie własnej wartości, a także rozumienie swojej tożsamości i roli w społeczeństwie. Praca partycypacyjna uczy młodzież, że ich działania wpływają na innych ludzi i na otaczającą ich rzeczywistość. W ten sposób uczą się odpowiedzialności za wspólne dobro i zrozumienia konsekwencji swoich wyborów.

Celem szkolenia jest zreflektowanie na ile organizacja działa w sposób partycypacyjny, a następnie zaplanowanie tego, w jaki sposób można zwiększyć zaangażowanie młodzieży we współdecydowanie i współtworzenie organizacji.


RAMOWY PLAN SZKOLENIA:

  • Wprowadzenie, przedstawienie się uczestników, zebranie ich potrzeb i oczekiwań.
  • Czym jest partycypacja młodzieży – jej znaczenie, przykłady pozytywnych praktyk.
  • Narzędzie umożliwiające ocenę, na ile działania są partycypacyjne (drabina Harta, lattice of participation, model Lundy).
  • Autorefleksja uczestników na temat sytuacji ich organizacji
    W kierunku partycypacyjnej pracy z młodzieżą: Omówienie etapów tworzenia projektu partycypacyjnego: identyfikacja, planowanie, realizacja, ocena.
  • Wyzwania w partycypacyjnej pracy z młodzieżą.
  • Podsumowanie szkolenia.

Miejsce: Bogatyński Ośrodek Kultury
Data: 30.10.2023 r.
Godziny: 10:00-16:00
Liczba uczestników: 20
Czas trwania: 6h

Prowadząca:
HANNA ACHREMOWICZ

Pedagożka, edukatorka i badaczka, związana ze Stowarzyszeniem Edukacji Krytycznej oraz Uniwersytetem Wrocławskim. Działa w obszarze partycypacji, zarówno na poziomie akademickim, jak i praktycznym. Koordynowała i prowadziła wiele projektów badawczych, edukacyjnych i kulturalnych. Jest autorką kilkunastu publikacji naukowych i manuali. Od 2019 roku koordynuje konsultacje społeczne z dziećmi i młodzieżą we Wrocławiu. Jej szerszy obszar zainteresowań to wykluczenie społeczne, feminizm, równość płci i demokracja.

 

Scroll to Top
Skip to content