Kwiecień i początek maja był gorącym czasem dla Centrum Kultury Agora. Po raz pierwszy będziemy koordynować program dotacyjny Narodowego Centrum Kultury na całym Dolnym Śląsku. Zmiana operatora oznacza w praktyce coś więcej – dolnośląska Bardzo Młoda Kultura zyskuje nowe oblicze. Tym razem działania będą bardziej skoncentrowane geograficznie, a kluczową rolę przewidziano dla prac diagnostycznych.

CK Agora będzie koordynatorem wojewódzkim Bardzo Młodej Kultury na trzy lata, czyli 2023,2024 i 2025. W związku ze wspomnianymi zmianami, istotne jest, by tegoroczna odsłona była z jednej strony pilotażem, a z drugiej prezentacją nowej formuły. Chcemy pokazać, jak wiele można osiągnąć precyzyjnie projektując inicjatywy na podstawie profesjonalnie przeprowadzonej diagnozy środowiska lokalnego.

W kwietniu szukaliśmy miejsc (głównie niedużych gmin), w których inicjatywy Bardzo Młodej Kultury nie gościły regularnie. Poszukiwaliśmy również partnerów, którzy wsparliby nasze działania w terenie, jak m.in. docieranie do potencjalnych lokalnych liderów. Byliby oni również współorganizatorami szkoleń dla osób zainteresowanych dotacjami.

W efekcie tegoroczna odsłona Bardzo Młodej Kultury będzie realizowana w gminach: Krośnice, Stronie Śląskie, Pieszyce oraz w Jaworze. Do sieci BMK dołączyli nowi lokalni partnerzy:

– Centrum-Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe w Krośnicach;
– Centrum Edukacji Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim;
– Jaworski Ośrodek Kultury.
– Centrum Turystyki i Kultury w Ścinaiwe

Witamy na pokładzie! O dotacje będą mogli się starać wszyscy zainteresowani, z zastrzeżeniem że działania będą wdrażane właśnie we wspomnianych miejscach i z udziałem młodzieży. Zapraszamy do udziału animatorów kultury, nauczycieli, bibliotekarzy, działaczy stowarzyszeń i fundacji, a także lokalnych liderów z pomysłem na inicjatywę, którą chcieliby zrealizować z młodymi ludźmi.  

Scroll to Top
Skip to content