Warsztaty

Partycypacja młodzieży.

Celem szkolenia jest zreflektowanie na ile organizacja działa w sposób partycypacyjny, a następnie zaplanowanie tego, w jaki sposób można zwiększyć zaangażowanie młodzieży we współdecydowanie i współtworzenie organizacji.

Scroll to Top
Skip to content