Wyniki naboru na Partnerów Strategicznych

Dziękujemy za zainteresowanie naborem na Partnerów Strategicznych do tegorocznej edycji Programu Bardzo Młoda Kultura. To okazja do współtworzenia prestiżowego Programu o zasięgu ogólnopolskim, poznania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców gminy oraz przekształcenia ich pomysłów w działania przy wsparciu finansowym Narodowego Centrum Kultury. Jesteśmy dumni, że idea Programu – rozwój podmiotowego uczestnictwa młodzieży w kulturze, nie pozostaje obojętna w tak wielu regionach Dolnego Śląska. Do tegorocznej edycji BMK na Dolnym Śląsku zgłosiło się 12 podmiotów – każdy z nich dysponuje odpowiednią infrastrukturą, lokalnymi zasobami oraz realizuje interesujące projekty kulturalne.

Biorąc pod uwagę dotychczas zrealizowane projekty z młodzieżą,  potencjalne grupy młodych ludzi do zaktywizowania, a także kulturotwórczy potencjał gmin i liczbę ich mieszkańców, decyzją przedstawicieli Operatora – Grażyny Mosur – dyrektorki Centrum Kultury Agora oraz Anny Borowskiej – koordynatorki Programu BMK na Dolnym Śląsku, spośród 12 nadesłanych zgłoszeń, do udziału w Programie wytypowane zostały cztery instytucje:

Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy
Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie
Miejska Biblioteka Publiczna w Kamiennej Górze

Podjęcie decyzji które zyskają status Partnera Strategicznego, było zadaniem bardzo trudnym. Tym bardziej, z ogromnym żalem informujemy, że niestety ograniczone środki finansowe nie pozwolą nam w tym roku zagościć w wielu miejscach na Dolnym Śląsku. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim podmiotom za wysiłek jaki włożyły w przygotowanie aplikacji, tym samym już dziś namawiamy do zgłoszenia kandydatury w przyszłym roku.

Scroll to Top
Skip to content